top of page

Privacybeleid

Privacybeleid

Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de privacy en gegevens van onze cliënten. Wij hebben onderling vertrouwen en discretie hoog in het vaandel staan. De persoonlijke gegevens van onze cliënten worden strikt persoonlijk behandeld en op geen enkele wijze gedeeld met derden.

Praktijk-Hypnotherapie gevestigd aan de Javalaan 7 te Baarn (praktijkadres), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

Praktijk-hypnotherapie.nl
Javalaan 7
3742 CN Baarn
info@centrumproza.nl
0611304906

info@ praktijk-hypnotherapie.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Prkatijk-hypnoterapie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Naam, e-mailadres en telefoonnummer, zelf aan ons verstrekt via www.centrumproza.nl

Op onze website www.praktijk-hypnotherapie.nl kun je op verscheidene pagina’s jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer zelf aan ons verstrekken. Dit betreft de pagina’s waar jij je op eigen verzoek kunt aanmelden voor:
• Het plaatsen van een terugbelverzoek (hierbij wordt ook om jouw telefoonnummer gevraagd).
• Het boeken van een hypnose sessie of pakket via onze online afspraken module.

Onze website www.praktijk-hypnotherapie.nl heeft een geldig beveiligingscertificaat dat waarborgt dat de site veilig is en dat je gegevens privé zijn zodra je ze verzendt. Na verzending komen de door jou ingevoerde gegevens binnen op ons e-mailaccount, te weten: info@praktijk-hypnotherapie.nl. De gegevens worden eenmalig gebruikt om aan jouw bijbehorende verzoek te voldoen. De gegevens worden op geen enkele manier gebruikt voor andere of commerciële doeleinden. Ook worden ze nooit verstrekt aan derden.

 

Papieren intakeformulier

Zodra je gebruik maakt van onze dienstverlening, d.w.z. zodra jij een van onze sessies bij ons afneemt, verzoeken we je een door jou ingevuld intakeformulier mee te nemen naar dit bezoek. Dit formulier wordt dus niet digitaal aan ons verzonden, maar persoonlijk en ondertekend op papier aan ons overhandigd. Op dit formulier vragen wij alleen om de gegevens die wij nodig hebben om een zorgvuldige begeleiding te kunnen bieden, een gedegen administratie bij te kunnen houden én de facturering in orde te kunnen maken. Te weten:
• NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres.
• Beroep, burgerlijke staat, aantal kinderen.
• Geboortedatum, leeftijd.
• Omschrijving van het probleem, de hulpvraag of klacht.

Wij bewaren deze persoonsgegevens volgens de belastingwetgeving. Je hebt op grond van de wet het recht ons te vragen jouw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, af te schermen en daartegen bezwaar te maken. Als je jouw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij je ons dat te laten weten. We zullen je tijdig laten weten of wij aan jouw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om de gegevens door te geven aan anderen:
• Leveranciers: Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website www.praktijk-hypnotherapie.nl. De hosting provider host jouw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot je gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.
• Accountant/boekhouder: De gegevens die op jouw factuur staan (jouw naam en e-mailadres) moeten wij doorgeven aan onze accountant/boekhouder.
• Juridisch adviseurs: Bij een juridisch geschil met jou kunnen wij genoodzaakt zijn jouw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.
• Overheidsinstanties: Als we daar wettelijk toe verplicht zijn, moeten wij jouw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

Jouw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ons website www.praktijk-hypnotherapie.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk-hypnotherapie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@praktijk-hypnotherapie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, (machine paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Praktijk-hypnotherapie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Praktijk-hypnotherapie wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Prkatijk-hypnotherapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijk-hypnotherapie.nl

Praktijk-hypnotherapie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Deze privacyverklaring

We behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zullen wij dit kenbaar maken op deze pagina. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens, zullen wij jou de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

 

Praktijk-hypnotherapie

bottom of page